Charta 2018-06-21T13:54:21+00:00

Charta

  • D’Begéine tëschent dem „Guide“ an de „Visiteure“ fënnt op enger benevoler Basis statt.

  • D’Guidë këmmere sech ëm Gruppe vun ongeféier 6 Visiteuren (maximal 10 Leit).

  • Eng Visite dauert ongeféier 90 Minutten.

  • D’Visitte sinn gratis, originell an ausgefalen a stinn net a Konkurrenz mat de geféierte Visitten, déi vun den Touristebüroen ugebuede ginn.

  • „GUIDE FOR ONE DAY“ fördert eng géigesäiteg Beräicherung an de kulturellen Austausch tëschent de Participanten.

  • D’Konzept „GUIDE FOR ONE DAY“ déngt dem nohaltegen a partizipativen Tourismus andeems et Mënsch an Ëmwelt respektéiert. Et favoriséiert eng kulturell a wirtschaftlech Beräicherung vun de lokale Communautéiten an dréit zum positiven Image vu Lëtzebuerg als Destinatioun bäi.

  • D’Visitte falen ausschliisslech an den Domän vum Privatliewen a ginn duerch d’Haftpflichtversécherung vun deene zwou Parteien ofgedeckt. De Ministère de l’Économie – Generaldirektioun Tourismus, souwéi och Luxembourg for Tourism an alleguerten déi regional Tourismusbüroen haften net fir Accidenter, déi eventuell am Laf vun dëse Visitte passéiere kënnen, déi se net superviséiere kënnen an un deenen se net bedeelegt sinn.

ECH WËLL GUIDE GINN
ECH WËLL UN ENGER VISITE DEELHUELEN

Madame, Monsieur,

Par la présente, je tiens à vous remercier personnellement pour votre participation en tant que guide et visiteur à la deuxième édition de « Guide for one day ».

 

Vos efforts et votre engagement en tant qu’ambassadeur ont permis de rapprocher davantage les personnes qui habitent, vivent ou travaillent au Luxembourg. Grâce à vous, cet évènement a été un succès et a renforcé davantage l’image du Grand-Duché comme un pays accueillant qui fait preuve d’une ouverture d’esprit vis-à-vis d’idées nouvelles.

 

En espérant avoir l'occasion de vous rencontrer prochainement, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations.

 

La Secrétaire d’État à l’Économie

Francine Closener